สามารถสั่งพิมพ์ ออกแบบ รับทำการ์ดแต่งงาน ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล

คุณภาพของงานพิมพ์ รับทำการ์ดแต่งงาน ประเภทนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี การควบคุมอุณหภูมิห้องพิมพ์ต้องมีความระมัดระวังสูง แม่พิมพ์แบบนี้มักเป็นลูกกลิ้งทรงกระบอก เพราะระบบพิมพ์นี่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ จะทำให้ความชื้นสัมพัทธ์ในห้องสูงมีผลทำให้กระดาษ ยืดหดตัวได้สูง ทำด้วยโลหะใช้วิธีกัดผิวทรงกระบอกเป็นหลุมตามบริเวณที่เป็นภาพ หลักการพิมพ์ระบบเฟล็กโซนั้น แม่พิมพ์ทำด้วยยางบริเวณที่เกิดภาพจะนูน จึงทำยากและใช้เวลา อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายสูง จึงเหมาะกับงานยาวๆ การทำแม่พิมพ์ค่อนข้างลำบาก การทำแม่พิมพ์จะต้องทำแม่พิมพ์บนสังกะสีก่อนแล้ว ทำให้ปัจจุบันการพิมพ์ประเภทนี้เหลือน้อยแล้ว อาจเป็นหมึกพิมพ์ระบบน้ำหรือตัวทำละลายก็ได้ เครื่องพิมพ์ที่ทำงานโดยการพ่นหมึกออกมาเป็นหยดเล็กๆ ลงบนกระดาษ ระบบการพิมพ์จะมีลูกกลิ้งยางจุ่มอยู่ในอ่างหมึก เมื่อต้องการพิมพ์รูปทรงหรือรูปภาพใดๆ

ระบบการผลิตและ รับทำการ์ดแต่งงาน ที่ได้รับความนิยมมีดังนี้

  1. การพิมพ์ออฟเซ็ต (OFFSET PRINTING) ระบบการพิมพ์ รับทำการ์ดแต่งงาน ที่มีความแตกต่างกันออกไป งานพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ลงบนกระดาษหรือวัสดุอื่นๆ ได้หลากหลาย การทำงานพิมพ์ออกมาให้ดีและมีคุณภาพนั้นก็ควรที่จะต้องมีการเลือกใช้ระบบการพิมพ์ที่มันตอบโจทย์กับความต้องการให้ได้ด้วย เหมาะสำหรับการพิมพ์ครั้งละมากๆ การพิมพ์ที่ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากเลย โดยเป็นระบบการพิมพ์ที่ดีและมีคุณภาพเป็นอย่างมาก ต้องการความละเอียดสูงรวมถึงเพิ่มลูกเล่นพิเศษ แต่ในการพิมพ์ในลักษณะแบบนี้นั้น มันก็จะใช้ได้กับการพิมพ์แบบราบเท่านั้น การพิมพ์พื้นลึกที่ใช้แม่พิมพ์แบบเป็นร่องลึก ค่อนข้างทำได้ยากและต้องใช้เวลา ใช้หลักการน้ำไม่รวมกับน้ำมัน มันเลยทำให้เหมาะสมกับการพิมพ์ในลักษณะแบบเดียว แถมยังค่าใช้จ่ายสูงด้วยจึงเหมาะกับงานยาวๆ คุณภาพงานพิมพ์แบบนี้ค่อนข้างดี
  2. การพิมพ์เลตเตอร์เพรส (LETTERPRESS PRINTING) การเลือกใช้ระบบการพิมพ์ รับทำการ์ดแต่งงาน ไม่ถูกว่าระบบไหนนั้นมันสามารถที่จะตอบโจทย์ได้ดี สำหรับงานพิมพ์รูปแบบนี้หากยิ่งพิมพ์มากก็จะยิ่งประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วยเช่นกัน เป็นข้อมูลในการสนับสนุนในการตัดสินใจว่าเราควรที่จะเลือกระบบการพิมพ์ในรูปแบบไหน งานพิมพ์ประเภทนี้จะเป็นพวกซองพลาสสติกต่างๆ เหมาะสมกับงานของเราให้มากที่สุด ส่วนข้อดีของระบบพิมพ์ประเภทนี้คือภาพมีความละเอียดสวยงาม สามารถที่จะตอบโจทย์กับความต้องการ สามารถที่จะประหยัดต้นทุนในการผลิต หากยิ่งสั่งพิมพ์จำนวนมากก็จะยิ่งคุ้มค่าและรวดเร็ว ระบบการพิมพ์ระบบไหนที่มันตอบโจทย์ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดคือหากพิมพ์จำนวนน้อยจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าระบบพิมพ์ดิจิตอล ระบบการพิมพ์ที่มีคุณภาพที่สูงเป็นอย่างมาก
  1. การพิมพ์ซิลค์สกรีน (SILKSCREEN PRINTING) ถือเป็นมาตรฐานในการพิมพ์ รับทำการ์ดแต่งงาน ที่ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างสูง การพิมพ์พื้นนูนที่ใช้แผ่นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นเป็นแม่พิมพ์ ในรูปแบบออนไลน์ก็กำลังได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมาก หลักการพิมพ์จะคล้ายกับการพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส เทคโนโลยีต่างๆ นั้นเข้ามาใช้กับระบบสื่อสิ่งพิมพ์ก็มีมากมายหลากหลายแบบ การพิมพ์พื้นนูนที่ใช้แม่พิมพ์ทำจากโลหะผสมหรือพอลิเมอร์อย่างหนากัดผิวจนเหลือส่วนที่เป็นภาพนูนสำหรับหมึกพิมพ์ สามารถที่จะทราบเนื้อข่าวได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเอง โดยสื่อนั้นก็ถือเป็นบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมาก แล้วถ่ายทอดลงบนวัสดุที่ใช้พิมพ์โดยใช้วิธีกดทับ มีความสำคัญเป็นอย่างมากถ้าหากเราออกแบบไม่ดี เพียงแต่หมึกที่ใช้จะเหลวกว่าและใช้ลูกกลิ้งที่ทำเป็นพิเศษในการจ่ายหมึก
  1. การพิมพ์ดิจิตอล (DIGITAL PRINTING) สื่อสิ่งพิมพ์ยังคงมีอิทธิพลต่อชีวิตเราค่อนข้างมาก ในยุคก่อนมีการใช้ตัวอักษรโลหะเป็นตัวๆ มาจัดเรียงเป็นข้อความที่ต้องการแล้วใช้เป็นแม่พิมพ์ รับทำการ์ดแต่งงาน เลือกระบบที่ตรงความต้องการของท่านมากที่สุด การพิมพ์ Letterpress มีมานานมากแล้ว ช่วยให้ท่านได้งานพิมพ์คุณภาพดี สวยงามตรงใจท่านแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นด้วย การพิมพ์ที่ใช้เครื่องพิมพ์ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระบวนการทำงานหลักคือการพ่นหมึก สามารถสั่งพิมพ์ได้โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์เลย ประมวลผลไว้อย่างแม่นยำตามรูปแบบไฟล์งานที่ใส่เข้าไป ปัจจุบันมีการพิมพ์ประเภทนี้เหลืออยู่น้อย สามารถสั่งพิมพ์ได้ทั้งงานขนาดเล็กและงานขนาดใหญ่ เนื่องจากการทำแม่พิมพ์ลำบากมากและภาพพิมพ์ที่ได้ไม่ค่อยสวยงาม
  1. การพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (FLEXOGRAPHY) ด้วยความที่ใช้งานสะดวกแบบนี้ทำให้การพิมพ์ รับทำการ์ดแต่งงาน แบบดิจิตอลได้รับความนิยมมาก การพิมพ์พื้นราบที่ใช้หลักการน้ำกับน้ำมันไม่รวมตัวกัน สามารถพิมพ์งานสอดสีได้ สร้างเยื่อน้ำไปเกาะอยู่บนบริเวณไร้ภาพของแผ่นแม่พิมพ์เมื่อรับหมึกหมึกจะไม่เกาะน้ำแต่จะไปเกาะบริเวณ ความละเอียดของภาพพิมพ์ขึ้นอยู่กับความถี่ของเส้นใยผ้า ผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงจนถึงสูงมาก เครื่องพิมพ์มีหลายขนาด การพิมพ์แบบนี้จะเหมาะกับงานพิมพ์ที่เป็นพื้นฉลุเท่านั้น เหมาะสำหรับพิมพ์งานจำนวนมากๆ เหมาะกับงานพิมพ์ที่มีปริมาณไม่มาก ใช้แม่พิมพ์ทําจากโลหะผสมมีการเปลี่ยนภาพหรือข้อความบ่อย ถ่ายทอดลงบนวัสดุที่ใช้พิมพ์โดยใช้วิธีกดทับ งานพิมพ์ประเภทนี้ก็จะมีแผ่นพับ ข้อความที่ต้องการแล้วใช้เป็นแม่พิมพ์ การพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์มีมานานมาก
  1. การพิมพ์กราวัวร์ (GRAVURE) การพิมพ์ รับทำการ์ดแต่งงาน พื้นนูนที่ใช้แผ่นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นที่ดีเป็นแม่พิมพ์โดยกัดส่วนที่ไม่รับหมึกเว้าลึกลงไป ทำหน้าที่จับยึดแม่พิมพ์และรองหนุนให้แน่นมั่นคงมีตำแหน่งสัมผัสลูกกลิ้ง การพิมพ์ในระบบนี้ใช้หลักการคล้ายกับการพิมพ์แบบ Letterpress คือใช้การกดทับ ทำหน้าที่จับยึดผ้ายางให้แน่น มีตำแหน่งสัมผัสกับโมแม่พิมพ์กับวัสดุใช้พิมพ์ ใช้หลักการพิมพ์ให้หมึกซึมทะลุผ่านผ้าเฉพาะบริเวณที่เป็นภาพที่ขึงเอาไว้จนตึงนั่นเอง มีสมบัติความแข็งและหยุ่นตัวต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ใช้พิมพ์ สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุได้หลากหลายชนิด โลหะเหล็กทรงกระบอกสำหรับรองรับวัสดุใช้พิมพ์ การพิมพ์ประเภทนี้ได้รับการพัฒนาจนสามารถพิมพ์ภาพสอดสีได้ ทำหน้าที่จ่ายหมึกพิมพ์จากรางหมึก แม้คุณภาพงานพิมพ์จะยังเทียบเท่าการพิมพ์แบบออฟเซ็ตไม่ได้

สามารถพิมพ์ รับทำการ์ดแต่งงาน กับวัสดุพิมพ์ที่ใช้สัมผัสกับอาหารเนื่องจากหมึกเป็นฐานน้ำ แต่ก็มีใช้ในสิ่งพิมพ์หลายๆ ประเภท แม่พิมพ์จะมีลักษณะเป็นภาพนูนสำหรับรับหมึกพิมพ์และถ่ายทอดลงบนวัสดุโดยใช้วิธีกดทับ ทำให้สามารถพิมพ์งานที่รองรับวัสดุที่มีการยืดหยุ่นได้ การพิมพ์พื้นลึกที่ใช้แม่พิมพ์ที่เป็นร่องลึกสำหรับบริเวณที่เป็นภาพ พิมพ์ลงวัสดุได้หลากหลายรูปแบบ ใช้ลักษณะการพิมพ์ ปาดหมึกผ้าเส้นใยสังเคราะห์ เพื่อเก็บหมึกแล้วไว้ปล่อยลงบนผิวของชิ้นงานพิมพ์